خدمات آیکا

آیا فعالیت خود را از سال 1375 در زمینه تولید صندلی اداری آغاز کرده است که پس از آن اقدام به ارائه خدمات تعمیر صندلی اداری و تعمیرات مبل کرده است

تعمیر صندلی اداری

تعمیر صندلی اداری: جک صندلی، مکانیزم صندلی، پاینه صندلی و...

تعمیرات مبل

تعمیرات انواع مبل، لمسه دوزی و رویه کوبی مبل

درب چرمی

تبدیل انواع درب چوبی به درب چرمی و آکوستیک کردن درب

بلاگ