تلفن کارگاه: 02166725656 – 02166715970

تلفن همراه: 09124899818 – 09122841161

آدرس: تهران – خ جمهوری – خ سرهنگ سخایی – جنب بیمارستان شرکت نفت – پلاک 63